Spotkanie w siedzibie Narodowego Centrum Sportu

Dnia 09.02.2015 roku  w siedzibie Narodowego Centru Sportu odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Leszkiem Ruszczykiem  w którym uczestniczył Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek  
Szymczyk  , oraz przedstawiciele samorządów z powiatu lipskiego . Podczas spotkania poruszane zostały zagadnienia dotyczące bieżących problemów z jakimi borykają się samorządy oraz możliwości wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego .