Zbliża się termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności II raty upływa
w dniu 30 kwietnia 2017 roku i obejmuje miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2017 roku. Niniejszą opłatę należy wnosić bez wezwania w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Solcu nad Wisłą po pobraniu dowodu wpłaty
w Urzędzie Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).