Dane statystyczne

Powierzchnia ogólna gminy - 12 983 ha (ok. 130 km2)
w tym:

 • użytki rolne - 59,8%
 • lasy - 20%

Ludność - 5751 osób (na dzień08.09.2008r.)
w tym:

 • mężczyzn - 2797
 • kobiet - 2954

Struktura wieku:

 • przedprodukcyjny - 19,3%
 • produkcyjny - 60%
 • poprodukcyjny - 20.7%

Gmina Solec nad Wisłą jest gminą typowo rolniczą. Dominuje rolnictwo indywidualne, jest 2415 gospodarstw.
Użytki rolne stanowią - 7769 ha - 59,8% ogólnej powierzchni,
w tym :

 • grunty orne - 6266 ha
 • łąki i pastwiska - 838 ha
 • sady - 665 ha


Warunki glebowe i klimatyczne sprawiają, że struktura upraw jest złożona. Uprawia się:

 • zboża ( żyto, pszenicę, owies),
 • ziemniaki,
 • warzywa ( kapustę, kalafiory, marchew, pomidory, ogórki, cebulę),
 • owoce miękkie ( truskawki , maliny , porzeczki),
 • sady ( jabłka , gruszki, wiśnie , śliwy).

Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej i bydła oparta na własnych paszach.

Czyste i nieskażone środowisko naturalne stwarza dobre warunki do produkcji żywności ekologicznej.